גיוס המונים מקשיבים _ מצילים עוד ילד _ כל ילד הוא כוכב