שמחה פרידמן ושלום ברנהולץ במופע קיץ של קול פליי בבנייני האומה