מענדל ראטה עם בחורים ליטאים בגינת בית שמאי בבני ברק