הפרויקט של רביבו • האדרת והאמונה • מתוך פרויקט צמאה 6