הרב דוד יוסף - פרשת כי תצא- 'אנחנו יכולים לשלוט על עצמנו'