הכנסת ספר תורה לשומרי אמונים בבית שמש - צילום שלומי טריכטר