העצמות מהמערה המחוללת הובאו למנוחת עולמים. צילום: רגבים