אין מה לאכול בפסח כאשכנזי, חסיד, רומני - למלך, אין כל כך מה לאכול בפסח