גפני בהתכנסות במלאות השלושים למרן הגראיל בבית דגל התורה