הלכה יומית - הגאון הרב שבתי לוי - מהיכן יצא המנהג של הדלקה בבית הכנסת