הרב הגאון יהודה דרעי שליט'א דרשה לפרשת וישלח תשפ''א