חזק - מנדי ג'רופי, אלי הרצליך, גלעד פוטולסקי ואבי אילסון