כך סוכל שוב ניסיון חמאס להשתלט על הטלפון של חיילים