יצחק גינסבערג - חיים ישעי' ווייל - מקהלת נגינה - מחרוזת חתונה