חרדים משתתפים בחתונת בנו של ראש הכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית