ישראל מאיר שניצל מהפיגוע: התכופפתי, נס שלא נפגעתי בעמוד שדרה. צילום: דוברות הדסה