האב ששיכל את ילדיו ונולדה לו שלישיה: "בורא העולם השלים לנו"