יהודה שלזינגר מספר לאמנון לוי על המטבח הכשר לפסח, חדשות 13