מפקד המשטרה בבני ברק מגולל את איתור והחזרת ספרי התורה