האיש מרדכי - החזן מוישה צבי דויטש לזכרו של מרדכי סובול ז''ל