הלכה יומית -האם אפשר לספר לגוי בשבת ששכחתי להדליק את המזגן בשבת ועי''כ יבין וידליק