נתניהו וכוכבי בזירת הפיגוע בו נרצח דביר שורק הי''ד