ילדים מנקים את השכונה החרדית לפסח - צילום אוריאל צייטלין