הרבי מתולדות אהרן בסליחות בקהילתו של הרב יוסף חיים גבאי בנתניה