שיעור הדוחות הנמוך ביותר - במגזר החרדי - כתבה בכאן 11