פרקליטי נתניהו בהצהרה אחרי הבקשה לבטל את כתב האישום