מפל ממי גשמים בנקיקי הסלעים//צילום: ג'אמיל אלאטרש רשות הטבע והגנים