מוצאי שבת: ביוב מציף את כבישי בני ברק. צילום: קבוצת בני ברקים