נתניהו בביקור בישיבת תורה והוראה בתל אביב - באדיבות הרשי אייזנבך