מעצרו של יוסף פליישמן באישון ליל במאה שערים • צילום: ישראל מ. ק.