הלכה יומית ליום רבעי מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א ארנק עם כסף ובתוכו טבעת יהלום האם מותר בטלטול בשבת