עימותים בין מפגינים לשוטרים בבלפור//צילום: קריים מיניסטר