מעמד סיום כתיבת והכנסת ספר תורה של טשכנוב במעזיבוז