תדרוך ראשון עם פרופ' נחמן אש, מנהל פרויקט מגן ישראל