דוידי נחשון במחרוזת חנוכה 'דאנס', מחרוזת שירי חנוכה