הלכה יומית ליום שני מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א התנאי העיקרי לדין שעיקר פוטר את הטפלה