ברקים הערב מוצאי חג ראשון של סוכות בירושלים ובביתר