פנחס ביכלר, דודי קאליש, מקהלת מלכות - ויהי בישורון מלך