הפגנת הפלג בכביש גהה. צילום: חזי שטיינמץ, מחאות החרדים