מוחמד שהותקף בהר הבית על ידי פלסטינים תוקף את כחול לבן