הרב דוד יוסף - פרשת לך לך אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא!