הרב שבתי לוי המתפלל בכותל בר''ה ושומע תקיעות ובאמצע שומע תקיעות ממנין אחר האם יוצא יד''ח