יוני דותן פקח ברשות הכינרת על העלייה המבורכת במפלס