כנרת סוערת הבוקר בחוף מפרץ אמנון \\צילום: אמנון כהן, איגוד ערים כינרת