הרבי משומרי אמונים זצ''ל בביקור אצל הרבי מסאדיגורה זצ''ל