לא לנו & דאווענען _ המנגנים, אהרלה סמט, אידיש נחת, פריילעך, מלכות, שירה _ סיום השס 'דרשו'