התפרע מחוץ לבית הרב קנייבסקי ונעצר. צילום: קבוצת בני ברקים