השוטר חובט בפניו של המפגין החרדי. צילום - לירן תמרי מיינט ירושלים