הרבי מלעלוב בהכנסת ספר תורה לבית מדרשו בצפת. צילום: דוד כהן