הרב דוד יוסף לימוד תיקון או גמרא בליל שבועות - מה עדיף